Grain Watch Advanced

Grain Watch Advanced er vår smarte
overvåkingssystem for kornlagring
i industrielt landbruk. Her er målte
temperaturer på kornet kontinuerlig 
lagret i skyen og med hjelp
av et innebygd analyseverktøy kan en analysere
disse dataene senere eller ved levering
til kunden for fullstendig sporbarhet. Instrumentene måler
nivåene på beholdningen din, samt vise mengden av begge
per avling og lagringssted.

Grain Watch Advanced tilgjengelig via web og Grain Watch eget kontrollsystem.

 Advanced er designet med høy funksjonalitet og brukervennlighet.

• Full kontroll over kornlageret ditt.
• Mail ved alarmer.
• Enkelt å forstå.
• Patentert nivåmåling.
• Hovedalarm, forhåndsalarm og trendalarm.
• Analyseverktøy og datahistorikk.