Fiskal AS leverer generell instrumentering, sampling og analyse instrumentering for alle typer industri.

Våre medarbeidere har med sin tekniske kompetanse lang erfaring med å finne utstyr som løser kundens behov. Det kan være enkeltinstrumenter / delsystemer eller leveranse av komplette instrument/analyse/sampling pakker.

Vi er opptatt av å gi våre kunder de beste løsningene, uavhengig av hvilke leverandører og utstyr vi må benytte, egne eller andres.

Med vår lange erfaring i bransjen har vi opparbeidet oss ett nettverk av gode leverandører, noe vi aktivt benytter for å finne de beste løsningene for våre kunder.

Vi tilbyr

 • Instrumenterings produkter
 • Olje og Gass analyse produkter
 • Olje og Gass sampling produkter
 • Kosteffektive løsninger for å møte kundens behov

Markeder

 • Olje og Gass industri onshore og offshore
 • Næringsmiddel industri
 • Vann og avløp
 • Kjemisk og farmasøytisk industri

Hvorfor velge oss

 • Alle ansatte har lang erfaring i bransjen
 • Solid faglig kompetanse
 • Produkter med høy kvalitet
 • Tilbyr kundetilpassete løsninger

KVALITETSMÅL

Formålet er å bruke våre ansattes kompetanse innen instrumentering og måleteknikk til å levere de beste produkter og tjenester til våre kunder. Vårt fokus er å levere komponenter og systemer som er teknisk gode  og hvor kost og funksjonalitet møter kunders ønsker. Vår løsninger skal være lette å bruke og enkle å vedlikeholde. Fiskal skal være den foretrukne leverandør for våre kunder.

 Hensikt er å være en topp leverandør til alle våre kunder, enten dette er on eller offshore og uavhengig av bransje . Gjennom vår kompetanse og våre leverandører skal vi levere produkter og systemer som er i henhold til alle gjeldende krav , dette være teknsiske, kvalitet og HMS.

 Omfang til våre produkt til offshore / landbasert og prosessindustri skal alltid være blandt markedets beste  og basert på gode leveranseavtaler med utvalgte leverandører. V i skal også være en betydelig leverandør av instrumentering til landbasert prosess industri.  Vårt arbeid og kvalitetssikrngsystem etter ISO 9001 og 14001 skal sikre at dette oppnåes med fokus på kontinuerlig forbedring. Dette viser vår kvalitetspolitikk, Kvalitetsmål og prosessmål. Vi jobber sammen med kunde for  for å gjøre hva som er best for å øke kundes verdier.

Våre prosedyrer gjelder for alle ordrer/ kontrakter og skal sikre kontroll over våre aktiviteter på en kontrollert måte og vise vår  kontinuerlige forbedring.