Sylindre

Samplere

Prøvekanner

Instrumentering

FAKTA OM PRØVETAKING OG SERVICE

 

Generelt
Prøvetakings systemer er viktige instrumenter i bruk for bestemmelse av olje/gass produksjonens verdi. Ved korrekt bruk og vedlikehold vil disse systemene fungere som ønsket i mange år. Viktigste komponentene i disse systemene er prøvesylindre og prøvetakingspumper (grabbere).
Prøvetakingspumpene er normalt fastmonterte, enten i en fastloop utenfor prosess ellerdirekte inn i prosessrøret. Disse pumpene vil over tid slites og ha behov for service. Prøver samlet i prøvetaking systemets stasjonære sylinder vil etter prøvetakings periode måtte overføres til mindre bærbare prøvesylindre. Diss sylindrene vil så bli sendt til laboratorium på land for analyse av innhold.
Det er mange personer som behandler prøvesylindrene i det kretsløpet som sylinderen har fra lager til installasjon, fylling på installasjon, til laboratorium på land for analyse og så for retur til lager/ installasjon igjen. I dette kretsløpet vil det oppstå vedlikeholds behov på den enkelte sylinder.

Service
Det vil være behov for service på både prøvetakings pumper og sylindre. For prøvetakingspumpen vil det være behov for service på alle bevegelige deler, dette
innebærer at den må demonteres fra systemet og sendes til service, enten på land eller til trent personell på installasjonen.
Den portable prøve sylinderen går i et kretsløp mellom lager, installasjon for fylling og laboratorium for analyse. I dette kretsløpet må sylinderen sjekkes for tilstand. Dette er i hovedsak visuell kontroll, men også etterfylling av baktrykksgass.                                                                                                                                                        Denne tjenesten kan kalles: Generell service.
I tillegg vil en sylinder ha behov for utskifting av utstyr montert på den da dette kan og vil over tid bli skadet.                                                                                                  Her trengs en service som kan kalles: Service og vedlikehold.
Etter gitte intervaller bør også det utføres hydrotestting av sylinder for sikre seg at den er iht. de trykk krav som den er laget for.                                                           Dette kalles: Hydrotest og full overhaling.

Generell service:
For pumper er det behov for skifte av pakninger rundt de bevegelige deler på pumpen. Etter analyse sendes sylinderen til service.
Her sjekkes baktrykk, en lekkasjetest utføres for å sjekke pakninger i sylinder, lekkasje påmontert utstyr og funksjon av montert ustyr.
Etter sjekk etterfylles sylinder med baktrykksgass til korrekt trykk. Sertifikater for service fylles ut og sylinderen returneres kunde for videre bruk.

Service og overhaling.
Når det på en sylinder under generell service oppdages skader vil det være behov for utbedring av disse skadene.
Skadde deler skal skiftes, lekkasje og funksjonstest utføres slik at sylinderen er operativ klar igjen. Det skal også skrives rapporter for utført arbeid.

Hydrotest og full overhaling.
For alt trykkutsatt utstyr skal det ved gitte intervaller utføres hydrotest for å sikre at utstyret er iht. de krav og regler som gjelder. Disse intervallene er satt av selskapets egne kriterier ogvarierer fra 3 – 6 år mellom tester. Skader på sylinder og spesiell bruk kan forårsake hyppigere intervaller.|
For en sylinder innebærer dette at alt utstyr skal tas av sylinderen, porter blindes og en hydrotest skal utføres med kun sylinderkropp og ende flenser montert sammen. En trykktest rapport skal skrives for dette. Sylinder skal deretter påmonteres alt utstyr og generell service vil bli utført på den.

 

TA KONTAKT MED FISKAL AS FOR SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV PRØVETAKINGSPUMPER OG SYLINDRE