Produkter

Kontrollere for ekstern overvåking over Ethernet-nettverk

Kontrollere for generell fjernkontroll, overvåking av serverrom, SCADA, hjemme- og industriautomatisering over Ethernet.

Kontrollere for ekstern overvåking over mobilnettverk

Kontrollere for ekstern miljøovervåking, ekstern relékontroll, datainnsamling og alarmsystemer over mobilnettverk.

Sensorer, detektorer og sendere

1-wire sensorer for temperatur, fuktighet, strøm, spenning med galvanisk isolasjon, 4-20mA detektorer, gass konsentrasjon etc.

Overvåking av programvare, apper og verktøy

TC Monitor er enkel å bruke Windows-programmet for innsamling og visning av data fra kontrollere installert på forskjellige steder (nettsteder).