FI-51 Clamp-on Ultralyd Mengdemåler

 

Fiskal sin ultralyd mengdemåler er en veggmonter, Clamp-on  mengdemåler.            Clamp-on type ultralyd mengdemåler er enkel å installere, og det er ikke nødvendig å kutte røret som normalt medfører mange problemer og kostnader.
Samtidig har vår ultralydmåler en sikker programvare med stor nøyaktighet.            Ultrasoniske mengdemålere brukes i oljeindustrien, vannbehandling, rent vann, kjemisk og etc.

 

Oppsjon:

Måleren kan oppgraderes til RTD-modellen med temperaturfølere slik at instrumentet blir en energimåler for å overvåke energiforbruket, og bidra til å spare energi

TRANSDUSERS

TEMPERATUR SENSORER