ANALYSE OG PRØVETAKING

Fiskal AS leverer kostnadseffektive løsninger innen analyse, prøvetaking og måling.

Våre analytiske løsninger inkludert analysatorer, prøvehåndteringssystemer, trykkreduksjonssystemer og blir fullt integrert med kundne sine systemer.

De praktiske løsningene Fiskal AS leverer er basert på lang erfaring og kunnskap. Fiskal AS sin pakke med tjenester og produkter er et viktig bidrag for å finne rette løsningene for dine analytiske behov. Sammen med våre utvalgte partnere har vi muligheten til å designe, bygge, installere og kommisjonere skreddersydde analysesystemer for deg. Alle disse produktene og systemene kan utføres i henhold til f.eks. ATEX.