GWNET Switch

GWNET er en switch som kobler til
opptil fire temperaturkabler.
Sammenkoblingen mellom temperaturkablene og
GWNET er laget med signalkabel i henhold til egen spes.
(eksempel: PUR 2-leder skjermet)
Maksimalt fire GWNET-er kan kobles i serie per inngang
på GWAB. Sammenkoblingen mellom GWNET og
GWAB er laget med signalkabel etter egen spes.
(eksempel: PUR 3-leder skjermet)
ATEX og IECEx godkjent.