PT 500 PLATINUM TEMPERATURSENSORER

Et par platina temperatur sensorer, MI-004 sertifisert. De må kobles til den elektroniske enheten for måling av inn- og utløpstemperaturforskjell. Sammen med den elektroniske enheten og en strømningsmåler danner de en varmemåler.

 

• Diameter: 5 mm (måler fra 1/2″ til 1″) eller 6 mm (måler DN 32÷200)
• Lengde: 3 m eller 10 m