ULTRALYD KOMPAKT TERMISK ENERGIMÅLER

QALCOSONIC E3 er designet for kommersiell regnskap for
varme- og kjøleenergi når varmemediet er vann
og brukes i sentralt oppvarmede gjenstander: bolighus
eller gjenstander for varme forsyning.

 

  • Fleksible meterkonfigurasjoner.
  • Måleparametere kan settes av brukere.
  • Oppvarmings- og kjøleenergien samles i forskjellige registre.
  • Mulighet for årlige eller månedlige rapporter.
  • Mulighet til å registrere maksimale og gjennomsnittlige månedlige parameterverdier.
  • Innstillinger for varmeoverførings medium karakteristikker.
  • Elektronisk blokk kan monteres separat fra strømningsmåleren.
  • Flow sensor kan installeres i alle stillinger.
  • Måletabell alternativ.
  • Kommunikasjonsmoduler: M-BUS, CL (Current loop), WMBus, RF 868 MHz, MODBus RS485,    MiniBus, LORA, Bacnet.