ULTRALYD KOMPAKT TERMISK ENERGIMÅLER

QALCOSONIC E4 er designet for kommersiell regnskap for
varme- og kjøleenergi når varmemediet er vann
og brukes i sentralt oppvarmede gjenstander: bolighus
eller gjenstander for varme forsyning.

 

 • Kompositt gjennomstrømningsrør
 • Dimensjon: DN15 -DN40
 • Fleksible målekonfigurasjoner.
 • Måleparametere kan stilles inn av brukerne:
  • velge nødvendige måleenheter;
  • angi installasjonsstedet (retur eller levering);
  • konfigurere impulsinngangene og -utgangene;
  • kontroll databehandlingsmoduler.
 • Oppvarmings- og kjøleenergien samles i forskjellige registre
 • Mulighet for års- eller månedsrapporter
 • Mulighet for å registrere maksimale og gjennomsnittlige månedlige parameterverdier
 • Innstillinger for varmeoverføringsmedium
 • Den elektroniske blokken kan monteres separat fra strømningsmålerdelen
 • Strømningssensoren kan installeres i hvilken som helst posisjon
 • Alternativ for målingstariff
 • Kommunikasjonsmoduler: MBus, W-MBus 868 MHz (kun ombord), ModBus, LoRa, BACnet