Grain App

Du bruker Grain App hele året. Å samle
inn i høsten. Å måle, overvåke, selge og
forberede neste høsting. Grain Cloud-teknologien
samler inn og presenterer data, og gir deg
uvurderlig innsikt som kan nås hvor som helst,
når som helst i appen. Alt som betyr noe til slutt
er å øke lønnsomheten din.

Grain Watch Standard er vår smarte overvåkingssystem for kornlagring.
Gjennom robuste temperaturkabler får du full kontroll over deres lagrede vare, der du holder enkelt oversikt over temperaturene
og historie.

Standard har en enkel oglettforståelig grensesnitt som gjør det lett å se så alt er bra via mobil.

• Full kontroll over kornlageret ditt.
• Enkel å installere og koble til Grain App.
• Glatt installasjon og oppstart.
• Enkel overvåking i appen.
• Integrert internettforbindelse «SIM-kort».
• Hoved- og trendalarmer.