Laser avstandsmålere: Velprøvd teknologi for å måle avstander og posisjoner

Jenoptik laser avstandsmålere har ulike måleteknikker for nøyaktig måling av avstander på opptil tre kilometer.

Avstandsmålere eller avstandsfinnere er en populær applikasjon for laserteknologi. Disse lasersensorene bruker laserlys (pulserende eller kontinuerlig modulert) for å måle geometriske avstander, høyder, lengder, nivåer og posisjoner i en ikke-kontaktprosess. For å oppnå dette, arbeider alle komponentene sammen i et perfekt koordinert system. Dette systemet består av en laser, sender- og mottakeroptikk, følsomme fotodioder og sofistikert elektronikk og algoritmer for tids- eller fasemåling

Jenoptik bruker ulike optoelektroniske prinsipper for måleinstrumenter, for eksempel time-of-flight, fase sammenligning og puls-back-mixing-metoden. Disse individuelle metodene tillater målinger nøyaktig på millimeteren, og måleområder opptil flere hundre meter.

Ved hjelp av laseravstandssensorene eller laseravstandsmåleren kan du måle på naturlige overflater eller reflektorer og få raske og presise resultater. Laserdistansmålerne opererer ved bruk av synlig eller usynlig laserstråling og er klassifisert som øyesikret i samsvar med laser klasse 1 eller 2.

Den kompakte konstruksjonen betyr at du enkelt kan installere laseravstandsmåleren i industrielle applikasjoner. Alle enhetene tilbyr vanlige standardgrensesnitt, analog eller digital datautgang, og parametrerbare vekslende utganger.

Foruten laseravstandsmålere for industrielle applikasjoner tilbyr vi også ekstremt kompakte og høyytelses laseravstandsmålere («laser rangefinder» basert på diode- eller solid state-lasere) for distribusjon i forsvars- og sikkerhetsteknologi.