ULTRALYD KOMPAKT TERMISK ENERGIMÅLER

MicroClima EVO er et kompakt instrument for måling av termisk energi gitt til brukere som bruker vann som termisk energitransportmedium. Basert på vannstrømningshastigheten (volumet), og forskjellen mellom innløps- og utløpstemperaturen, er MicroClima EVO varmemåleren i stand til å beregne, vise og overføre varmeenergien som faktisk brukes. Den er tilgjengelig i målere fra DN 15 til DN 20.

 

 • • Består av: elektronisk enhet, enkeltstråle vannmåler, temperatursonder
  • Nominell strømningshastighet qp: 0,6 m3/t, 1,5 m3/t, 2,5 m3/t
  • Konfigurerbar strømnings- eller returinstallasjonssted og måleenheter
  • Kommunikasjonsgrensesnitt: wM-Bus, wM-Bus + 3 pulsinnganger, M-Bus, M-Bus + 3 pulsinnganger, 2 pulsutganger, LoRaWAN™ + 3 pulsinnganger
  • Batterilevetid 10 år
  • Kan også bruke ekstern strømforsyning
  • Tillater ekstern strømforsyning