PASVE® Monterings- og serviceventil

PASVE® er en type kule monterings- og serviceventil for Satron VG type nivå og trykk transmittere, VO optiske sensorer og annet utstyr med G1 prosessforbindelse. For å koble Satron VL eller VDtL-senderen, se PASVE® BA.

PASVE® ble utviklet for å fremme arbeidernes sikkerhet og gjør det enkelt og trygt å koble transmittere fra prosessen for vedlikehold og rengjøring uten å stoppe prosessen eller tømme tanken.

PASVE® er tilgjengelig i en manuelt betjent type eller utstyrt med en pneumatisk aktuator.

PASVE® Dobbel Monterings & Service ventil

PASVE® DUAL er monterings- og serviceventil for to pH-sensorer med diameter 12 mm. Den kan brukes med praktisk talt alle pH-sensorer i denne størrelseskategorien. PASVE® DUAL tillater rengjøring og kalibrering av pH-sensorer uten å stoppe prosessen. Ved behov kan dette gjøres automatisk. For å beskytte sensoren i sliteprosesser, kan den settes til måleposisjonen i løpet av den tid en ønsker måling.
PASVE® DUAL er tilgjengelig i en manuelt betjent type eller utstyrt med en pneumatisk eller elektrisk aktuator.

VG Trykk Transmitter

Satron VG er en del av V-transmitter serien med både analoge og smarte egenskaper. Ved trykkmålinger kan VG brukes til å måle trykket på rene, sedimenterende, krystalliserende og klebende materialer.

Satron VG brukes til 0-1,4 kPa … 0-25 MPa område. Transmitteren kommuniserer i et 2-ledersystem. Transmitterens sensor er piezoresistiv. Måleområde er 25 : 1. Transmitteren kommuniserer digitalt ved hjelp av HART®-protokollen. Satron VG transmitter er egnet for bruk med PASVE® monteringsventil.

Måleområde: -0,1 … + 25 MPa
Justerbarhet: 0-1,4 kPa … 0-25 MPa
Anvendbarhet:  Sedimenterende, krystalliserende og klebende materialer

Satron VC

SATRON VC er en optisk konsistens transmitter. Den passer for alle papirmasser som består av en enkelt klasse, i konsistens
område på 0 … 12% Cs som hovedsakelig ligger innenfor mekaniske papirmasse prosesser (SWG, TMP, PWG og CTMP).  

Satron VC kan gi en nøyaktig og pålitelig konsistensmåling uten behov for regelmessig vedlikehold